Pomoc psychologiczna dla rodzin zastępczych

Witamy Marta i Monika .
Jeśli jesteś na naszej stronie prawdopodobnie interesuje Cię temat adopcji lub rodzin zastępczych. Jeśli tak jest zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Radości i troski bycia rodzicem, dziadkiem, ciocią, wujkiem dziecka adoptowanego, lub przebywającego w pieczy zastępczej, bycia dzieckiem adoptowanym na różnym etapie rozwoju są nam znane zarówno z życia zawodowego jak również z poza niego. Ponieważ często słyszymy, że ktoś potrzebuje pomocy aby poradzić sobie z wychowaniem dziecka adoptowanego lub będącego w rodzinie zastępczej, postanowiłyśmy podzielić się doświadczeniem i stworzyć centrum gdzie dzieci oraz ich rodzice, opiekunowie będą mogli uzyskać niezbędną pomoc nie tylko psychologiczną ale też pedagogiczną, prawną, psychiatryczną. Dlatego nawiązałyśmy współpracę ze specjalistami z innych dziedzin aby wasze trudności mogły być rozpatrywane w naszym centrum na różnych płaszczyznach.

Jeśli Twoje dziecko doświadczyło czegoś trudnego z czym trudno mu sobie poradzić ( porzucenie, pobyt w placówce opiekuńczej, szpitalu , rozwód rodziców, strata kogoś bliskiego, choroba, utrata poczucia bezpieczeństwa, narodziny nowego członka rodziny lub inne) i niepokoi Cię zachowanie i stan emocjonalny twojego dziecka zapraszamy do kontaktu i skorzystania z pomocy.
Zakres usług:

 • Dla dzieci
  • Diagnoza psychologiczna dotycząca przyczyn problemów
  • Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży
  • Pomoc dzieciom w rodzinach adopcyjnych
  • Pomoc dzieciom przebywających w rodzinach zastępczych
  • Pomoc dzieciom doświadczających trudności szkolnych
  • Terapia rodzinna
 • Dla dorosłych
  • Terapia rodzinna
  • Terapia małżeńska
  • Pomoc rodzicom doświadczającym trudności wychowawczych ( z dziećmi biologicznymi, adopcyjnymi oraz przebywającymi w rodzinie zastępczej)
  • Pomoc rodzicom dzieci niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych
  • Pomoc rodzicom dzieci doświadczającym trudności szkolnych